કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડથી ખેડૂતોને મળશે અનેક લાભ, કેવી રીતે કરશો અરજી?

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડથી ખેડૂતોને મળશે અનેક લાભ, કેવી રીતે કરશો અરજી? નવી દિલ્હી: અર્થ વ્યવસ્થાને મંદીમાંથી ઉગારવા માટે જાહેર કરવ...

જો ન કર્યું આ જરૂરી કામ તો LIC માં ફંસાઈ જશે તમારા પુરા પૈસા, જરૂર વાંચજો

જો ન કર્યું આ જરૂરી કામ તો LIC માં ફંસાઈ જશે તમારા પુરા પૈસા, જરૂર વાંચજો નમસ્તે મિત્રો, જો તમે ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) પાસેથી પોલીસી ...

કુસુમ યોજના: સોલાર પ્લાન્ટ લગવા માટે ખર્ચ થશે હવે ફક્ત ૧૦%, સરકાર આપશે સબસીડી

કુસુમ યોજના: સોલાર પ્લાન્ટ લગવા માટે ખર્ચ થશે હવે ફક્ત ૧૦%, સરકાર આપશે સબસીડી સરકારે ખેડૂતો માટે એક નવી યોજનાની શરૂઆત કરી છે. અને હાલમાં જ...

આત્મ નિર્ભર ભારત અભિયાન 20 લાખ કરોડ પેકેજ Nirmala Shitaraman

આત્મનિર્ભર ભારતનો અર્થ થાય છે એક  આત્મવિશ્વાસી ભારત આત્મનિર્ભર ભારતનો અર્થ એક આત્મવિશ્વાસી ભારત છે, જે સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદનો બનાવી...

મોબઈલ પરથી કોલ કરી કોઈ પણ બેંક નુ બેલેન્સ જાણવા માટેના જરૂરી ફોન નંબર…

મોબઈલ પરથી કોલ કરી કોઈ પણ બેંક નુ બેલેન્સ જાણવા માટેના જરૂરી ફોન નંબર… તમારી બેંક માં રેહેલ બચત ચકાસવા માટેના નંબર Axis Bank Balance ...